Op werkdagen bereikbaar tussen 9.30-13.00 op 070 - 204 20 01. Na 13:00 per mail bereikbaar info@drgvvebeheer.nl

Nieuws

Nieuw energielabel woningen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw.

Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

Vernieuwd energielabel woningen per 1 januari 2021

Via deze link kunt u de infographic NTA8800 bekijken. Hier vindt u meer informatie over het vernieuwde energielabel.

Verplichting energielabel

Wie een woning oplevert, verkoopt of verhuurt, krijgt vanzelf te maken met het energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De manier waarop dit wordt bepaald, gaat per 1 januari 2021 veranderen.

De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Download het onderstaande document voor meer informatie over de verplichting van een energielabel. Let op: in dit document staat een webapplicatie vermeld. Deze is tot 1 januari 2021 te gebruiken om de vereenvoudigde energielabel te berekenen.

Voorbeeld en toelichting energielabel woning

Download hieronder een fictief voorbeeld van het energielabel voor woningen en de uitgebreide toelichting daarop.

Welke woningen zijn energielabelplichtig

Energielabel voorbeeld woningen

Toelichting energielabel woningen

Energielabel aanvragen en opstellen 

Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). Verschillende organisaties bieden opleidingen als voorbereiding op het examen tot EP-adviseur. Deze examens worden aangeboden door twee exameninstituten. De vakbekwaam adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase EP-online

Bij de vergunningsaanvraag wordt door een energieprestatie-berekening getoetst of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen. Bij de oplevering moet het energielabel worden verstrekt, waarbij wordt beoordeeld aan de hand van de ingediende BENG-berekening. Hierbij is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben, zoals de bewijslast per rekenzone (foto’s, tekeningen, nota’s, enz).

Overgangsregeling certificering bedrijven

Een bestaand adviseur moet voor 1 januari 2021 het aanvullende examen met goed gevolg hebben afgelegd. Hij moet vanaf 1 januari 2021 werken volgens de nieuwe BRL’en en ISSO-publicaties 75.1/ 82.1. Ook moet een vakbekwaam energieadviseur beschikken over een kwalificatie van een certificerende instelling. Tot 1 januari 2022 wordt een gecertificeerd bedrijf gelijkgesteld aan een bedrijf dat certificering heeft aangevraagd en dat voor de berekening gebruik maakt van vakbekwame en onafhankelijke adviseurs. Bedrijven die al eerder gecertificeerd waren onder de vorige versie van de BRL en de nieuwe toetreders op de markt mogen gebruik maken van deze overgangsregeling. Dit onder voorwaarde dat:

 • de certificering is aangevraagd; of
 • dat het bestaande (oude) certificaat worden omgezet naar een nieuw certificaat overeenkomstig met de afspraken met de certificatie-instelling;
 • dat er al wordt gewerkt conform de BRL 9500-W of BRL 9500-U én dan gebruik wordt gemaakt van adviseurs die aan de gestelde eisen voldoen.

 

Wijzigen inloggen met eHerkenning 

Om als EP-adviseur energielabels te registreren in EP-online is er een account bij RVO nodig. Met ingang van 1 januari 2021 stapt RVO over op inloggen met eHerkenning. Dat is de veilige manier om online zaken te regelen met de overheid:

 • eHerkenning aanvragen
  Voor het gebruik van EP-Online hanteert RVO het eHerkenningsniveau EH3. Aangezien dit een extra hoog beveiligingsniveau is, moet u bij het aanvragen rekening houden met dat de doorlooptijd langer kan duren. Dit heeft te maken met de extra controles door de eHerkenningsleverancier. Vraagt u daarom tijdig eHerkenning aan. Bij de beschikking over een eHerkenningsmiddel op een lager niveau (EH2 of EH2+), kan de eHerkenningsleverancier deze verhogen naar EH3. Bezitters van een gebruikersaccount bij EP-online, hebben inmiddels een nieuwsbrief ontvangen met daarin een uitleg over hoe eHerkenning te koppelen aan het bestaande gebruikersaccount. Bij het gebruik van meerdere accounts is er voor ieder account een ander eHerkenningsmiddel nodig. Er is geen eHerkenning nodig voor het registreren van energielabels volgens de vereenvoudigde methode.
 • Informatie eHerkenning
  Meer informatie over eHerkenning vindt u op de website www.eherkenning.nl. U vindt hierop ook de te nemen stappen oor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Let op: aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden.
 • eHerkenningsmiddel koppelen aan account – stappenplan

Consequenties voor het huidige energielabel

Het huidige energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via de website Energielabel voor woningen of rechtstreeks via onderstaande button. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Voor woningen is de grootste verandering dat het huidige Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnt en wordt vervangen door een meer uitgebreid energielabel. Nu kunt u als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label op afstand wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de woning. De adviseur neemt kenmerken op van de woning waaronder de afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren waaronder:

 • het woningtype
 • de beschikbare documentatie 
 • de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen

Naar verwachting worden de kosten voor een energielabel vanaf 1 januari 2021 gemiddeld €190 voor eensgezinswoningen en gemiddeld €100 voor appartementen. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel en zal de gemiddelde prijs na 1 januari 2021 duidelijk worden.