Op werkdagen bereikbaar tussen 9.30-13.00 op 070 - 204 20 01. Na 13:00 per mail bereikbaar info@drgvvebeheer.nl

Nieuws

Corona noodwetgeving voor VvE’s

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) krijgen dankzij speciale noodwetgeving de mogelijkheid om het vaststellen van de jaarrekening met enkele maanden uit te stellen. Het gaat om een termijn van zes maanden. Bovendien wordt door de noodwetgeving de mogelijkheid gecreëerd om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. 

Samenwerking belangenbehartigers voor VvE’s

Dankzij de samenwerking tussen het ministerie van BZK, het ministerie van JenV en de brancheverenigingen VGM NL en VvE Belang is binnen enkele dagen noodwetgeving geformuleerd. VvE’s kunnen daardoor ook gedurende de corona-crisis blijven functioneren. De nieuwe, tijdelijke voorzieningen gelden deels met terugwerkende kracht. 

Noodwetgeving voor VvE ‘s

Bij VvE’s lijkt de dagelijkse gang van zaken gewoon door te gaan, maar dat is lang niet altijd het geval. De gevolgen van de huidige crisis zijn groot als verenigingen niet in vergadering bijeen kunnen komen. De besluitvorming buiten de vergadering verloopt veelal moeizaam, en het is nauwelijks mogelijk om de jaarrekening van de VvE binnen de in het modelreglement gestelde termijn vast te stellen. 

Vergadertermijn

René Brinkhuijsen van VGM NL:

 

“Deze noodwetgeving is de oplossing voor de belemmeringen die VvE’s door het coronavirus in hun functioneren ervaren. Het standaard modelreglementen dat onderdeel is van de akte van splitsing, regelen hoe de VvE’s functioneren. Zo wordt in het modelreglement een termijn van vijf of zes maanden na afsluiting van het boekjaar genoemd. Binnen die termijn moet de jaarrekening aan de leden van de VvE worden voorgelegd of moet die door de leden worden vastgesteld. Aan dit besluit hangen diverse vervolgbesluiten, zoals de décharge van het bestuur, het definitief vaststellen van de bijdragen voor de eigenaars en het vaststellen van de begroting voor het lopende jaar. Allemaal besluiten die de financiële continuïteit van de VvE raken. Nu de VvE als gevolg van de corona-uitbraak niet bijeen mag komen en het onbekend is hoelang deze situatie nog aanhoudt, is het onduidelijk of aan deze verplichting uit het reglement kan worden voldaan.” 

In de noodwetgeving is daarom opgenomen dat de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening in VvE’s wordt verlengd met maximaal zes maanden.

Digitaal vergaderen 

Kees Oomen van VvE Belang voegt daaraan toe:

“Door de noodwetgeving is het ook mogelijk om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen, inclusief het nemen van besluiten. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, gelden wel de eisen dat een lid (1) identificeerbaar is, (2) de vergadering live kan volgen en (3) daadwerkelijk kan stemmen”

Nederland kent ruim 125.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die gebouwen beheren met minimaal één woning. In totaal bestaan deze VvE’s uit circa 1,17 miljoen appartementsrechten. In de woningen wonen meer dan 2,4 miljoen mensen. Oomen: 

“Het is dus van groot belang dat VvE’s, ook tijdens de huidige crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, goed blijven functioneren en dat de financiële continuïteit van VvE’s kan worden geborgd.”


Ministerraad stemt in met noodwetgeving

De ministerraad en de Raad van State hebben inmiddels ingestemd met het voorstel tot noodwetgeving dat is ingediend door minister Dekker voor rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Bron: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/corona-update-noodwetgeving-voor-vve/