Op werkdagen bereikbaar tussen 9.30-13.00 op 070 - 204 20 01. Na 13:00 per mail bereikbaar info@drgvvebeheer.nl

Diensten

All-in pakket

Administratief, Financieel- en Technisch Beheer

1.     Ledenbestand en contributie
1.1.  Bijhouden ledenbestand.
1.2.  Innen VvE-leden bijdragen (automatische incasso) en extra bijdragen.
1.3.  Innen van achterstanden:
1.3.1.    1e herinneringsbrief gratis.
1.3.2.    2e herinneringsbrief € 25 voor betreffend lid.
1.3.3.    Deurwaarder waarbij de extra kosten voor betreffend lid zijn.

2.     Administratie
2.1.  Betaalbaar stellen van ontvangen facturen via met de VvE afgesproken procedure.
2.2.  Verwerken van betalingen en ontvangsten.
2.3.  Verwerken stookkosten.
2.4.  Schademelding en schade afhandeling van schades kleiner dan € 10.000.
2.5.  Afsluiten en onderhouden van verzekeringen
2.6.  Samen met bestuur de reserveringen en ledenbijdragen in lijn brengen met het MJOP.
2.7.  Opstellen jaarrekening (balans, exploitatie, reserveringen en begroting).
2.8.  Opstellen conceptbegroting.

3.     Algemene Ledenvergadering
3.1.  Het aanleveren van de stukken aan en het beantwoorden van vragen van de Kascommissie.
3.2.  Het in samenwerking met bestuur samenstellen en vervaardigen van de vergaderstukken.
3.3.  Het organiseren, bijeenroepen en bijwonen van de ALV.
3.4.  Opstellen en verzenden van de notulen.
3.5.  Samen met bestuur en/of commissies uitvoeren van vergaderbesluiten.

 

Technisch Beheer

4.     Klein onderhoud
4.1.  Het in ontvangstnemen van klachten (storingen, reparatieverzoeken e.d.).
4.2.  De klachten worden door ons gemeld aan de verschillende aannemers in de regio.
4.3.  Eventuele offertes worden met het bestuur besproken.
4.4.  Het verstekken van de opdracht. De klachtmelder krijgt een kopie van de opdracht ter controle.
4.5.  Afsluiten en onderhouden van onderhoudscontracten voor o.a. technische installaties e.d.

Buiten kantooruren wordt er wel van de leden verwacht dat zij uitsluitend klachten melden die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

5.     Grootonderhoud tot € 10.000
5.1.  Begeleiding MJOP: opdracht tot het maken van MJOP en het periodiek updaten.
5.2.  Begeleiden offerte trajecten, zodat de VvE een keuze heeft.
5.3.  Begeleiden grootonderhoud.

Zie voor ons aantrekkelijke tarief de DRG-tarievenlijst!

ALL-IN PAKKET

Administratief Beheer, Financieel & Technisch

  • Ledenbestand en contributie
  • Administratie
  • Algemene ledenvergadering
  • Klein onderhoud
  • Groot onderhoud tot €5.000
Informatie aanvragen