Op werkdagen bereikbaar tussen 9.30-13.00 op 070 - 204 20 01. Na 13:00 per mail bereikbaar info@drgvvebeheer.nl

Nieuws

Zijn de wettelijke regels over het reservefonds groot onderhoud vrijblijvend?

De Wet verbetering functioneren VvE’s is in 2017 aangenomen en trad perjanuari 2018 in werking. De wet regelt dat elke VvE jaarlijkse een bepaaldbedrag aan het reservefonds groot onderhoud moet toevoegen. Je hoort wel beweren dat deze wet “vrijblijvend” zou zijn omdat er geen sancties in de wet zijn opgenomen voor VvE’s die de regels […]

 Lees meer

Nieuw energielabel woningen vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw. Vernieuwd energielabel woningen per 1 januari 2021 Via deze link kunt u […]

 Lees meer

Corona noodwetgeving voor VvE’s

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) krijgen dankzij speciale noodwetgeving de mogelijkheid om het vaststellen van de jaarrekening met enkele maanden uit te stellen. Het gaat om een termijn van zes maanden. Bovendien wordt door de noodwetgeving de mogelijkheid gecreëerd om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden.  Samenwerking belangenbehartigers […]

 Lees meer

Nieuwe regelgeving hoogte reservefonds

Per 1 januari 2018 wordt de “Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars” ingevoerd, wat moet leiden tot financieel gezondere VvE’s en beter onderhoud van het gebouw. Naast het aspect van onderhoud speelt verduurzaming een rol. Nederland is deelnemende partij bij het Europees Energie akkoord en uit dien hoofde dient zij wetgeving implementeren die (investeringen in) […]

 Lees meer

Definitief energielabel woningen

Wat is het energielabel? Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze […]

 Lees meer