VvE beheer

Pakket B: Financiële administratie

Financiële Beheer van uw VvE

Het verzorgen van de financiële administratie (grootboek/specificaties)

Het opstellen van de jaarrekening van het verstreken boekjaar, inhoudende balans en exploitatierekening

Het opstellen van een begroting van het komende boekjaar; Beheer van bank – en girorekeningen van de VvE, waaronder het zo verantwoord mogelijk verdelen van de liquide middelen van de VvE over deze rekeningen

Het doen van betalingen voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de VvE.

Gelegenheid geven tot en het eventueel bijwonen van de controle door de kascontrole¬commissie

Inhoudelijke beoordeling van de reserverekeningen

Opstelling verzorgen van de nieuwe voorschotbijdragen van het komende boekjaar per appartement en de leden van de VvE hieromtrent informeren

Bewaken dat de in de ALV vastgestelde voorschotbijdragen tijdig binnenkomen.

Bij in gebreke blijven van een der leden, actie nemen om de belangen van de VvE veilig te stellen door onder anderen de volgende middelen te gebruiken:

 

Debiteurenbeheer

Bij in gebreke blijven van een der leden, actie nemen om de belangen van de VvE veilig te stellen door onder anderen de volgende middelen te gebruiken:

Een herinneringsbrief, het inzetten van een deurwaarder c.q. het innen van de achterstallige voorschotbijdragen via een notaris (indien er sprake is van verkoop van een appartementsrecht). In geval een vordering in handen van een deurwaarder wordt gegeven worden extra administratiekosten aan het betreffende lid in rekening gebracht.

 

Financiële administratie pakket:

  • Financiële Beheer van uw VvE
  • Debiteurenbeheer
Informatie aanvragen